Velkommen til FaberV

Har du behov for hjælp til dit arbejde med CSR, arbejdsmiljø eller miljø?
FaberV kan hjælpe dig
FaberV er specialiseret i bæredygtig og samfundsansvarlig strategiudvikling, drift og implementering.
Vi rådgiver og hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle og implementere forretningsdrevene og værdiskabende strategier og ledelsessystemer. Ledelsessystemer kan fx bygges op efter ISO 26000 (CSR), ISO 14001 (miljø), ISO 14064 (GHG emissioner), OHSAS 18001 (arbejdsmiljø), ISO 37001 (anti-korruption), AA 1000 (stakeholder involvering).
FaberV gennemfører også analyser af:
  • Sustainable Development Goals (SDG) – hvad betyder de for jer? Og hvad kan virksomheden bidrage med?
  • Risici og muligheder i virksomheden samt gennem værdikæden
  • Interessenters holdninger og forventninger til virksomheden
  • Lovgivning, kommende regulering, standarder og kodekser, der påvirker virksomheden
  • Hvor er virksomheden i forhold til konkurrenterne
  • Tendenser på markedet

FaberV kan ydermere hjælpe med etablering af måle- og rapporteringssystem, der sikrer fremdrift i arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar.